DELA

Hela Åland skall leva?

Det är sedan länge känt att en stor del av Ålands Landskapsregerings och ÅHS arbetsplatser finns i Mariehamn.

Hur stor koncentrationen av offentligt finansierade arbetsplatser är förvånar även oss.

Enligt uppgifter från ÅSUB, som bygger på 2015 års sysselsättningsstatistik, finns ca 97 % eller 2066 av 2124 landskapsfinansierade arbetsplatser i Mariehamn.

För att etablera proportionerna bodde 39,6 % av ålänningarna i Mariehamn år 2017.

Kommunernas uppgift är enligt 3 § kommunallagen att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utvecklig inom kommunen.

För många kommuner skulle också ett fåtal av Landskapets arbetsplatser göra stor skillnad för försörjningsbördan i kommunen.

Vi bedömer att de reformer som rör kommunerna som redan är beslutade eller som är under beredning kommer att leda till ytterligare centraliseringar. Kommunernas socialtjänst kommer med stor sannolikhet att leda till att centralförvaltningen placeras i Mariehamn.

Kommunreformen kommer sannolikt att medföra i alla fall någon grad av centralisering av de idag utlokaliserade kommunala arbetsplatserna.

Enligt uppgifter från 2016 fanns knappt 1400 kommunala arbetsplatser på Åland inklusive Mariehamns stad.

En motivering till den aktuella kommunreformen är att skapa ”starka regionala centrum” och ”minska beroendet av landskapsandelar”

Ålands Landskapsregering har i egenskap av en av de största arbetsgivarna på Åland stor möjlighet att påverka verksamhetsförutsättningarna för lokalsamhällena på Åland.

Genom att starkt koncentrera arbetsplatserna till Mariehamn har Ålands landskapsregering bidragit till att skapa ett starkt centrum i Mariehamn.

Vi anser att också detta faktum bör lyftas upp för att balansera bilden av vilka verksamhetsförutsättningar som råder i kommunerna, med hänsyn till den aktuella debatten om kommunreformen.

JOHN WREDE BRÄNDÖ

ARSIM ZEKAJ ECKERÖ

ERIK BRUNSTRÖM FINSTRÖM

NIKLAS ERIKSSON FÖGLÖ

GUSTAV BLOMBERG GETA

KURT CARLSSON HAMMARLAND

JOHN ERIKSSON JOMALA

CHRISTIAN DREYER KUMLINGE

JOHAN ROTHBERG KÖKAR

MIKAEL SMEDS LEMLAND

MATTIAS JANSRYD LUMPARLAND

EWA DANIELSSON SALTVIK

KENNET LUNDSTRÖM SOTTUNGA

JENS ANDERSÉN SUND

ANDREAS JOHANSSON VÅRDÖ

MAGNUS SANDBERG ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND