DELA

Haven – vår gemensamma egendom

Några tankar efter en väldigt givande Östersjöfondens dag med seminarium, prisutdelning och konsert.

Faktum är att vi mänskor knappt utvecklats överhuvudtaget under alla dessa tusentals år av mänsklig historia. Vi lever fortfarande med en primitiv ”var och en får klara sig själv” mentalitet.Vi plundrar jorden, våldtar hennes resurser, exploaterar hennes folk. Allt detta gör vi för att nå våra egna själviska syften, för att vi har utvecklat en livsstil som vi inte kan upprätthålla på något annat sätt.

Skövla skogar, utarma jordarna med konstgödsel och gifter, förorena åar, bäckar och haven med bajs och urin och kemikalier, Och vi måste exploatera de svagaste bland oss, för att kunna leva på toppen av den mänskliga pyramiden. Allt detta måste vi förneka att vi gör, för annars skulle vi inte kunna leva med oss själva.

Tack Jan Larsson, Isabella Lövin och Mats Häggblom för att ni visar vägen till en planet som också våra barnbarn kan leva på. Tron på att vi alla kan göra något för vår närmiljö; alla utsläpp är faktiskt lokala.

Mats Häggblom tackade bl.a. den ekologiska försöksstationen och Överängs kvarn, två föregångare för ”rädda våra vikar och havet”. Tack Jan Larsson för att du visade att en gäddfabrik är klokare än en fiskfabrik.

M-S Wetterhoff