DELA

Hårdhjärtad personal

Personalen i stadsbiblioteket nekade mig att där lämna en kasse med näringsdryck, så länge de hade stängt på Handikampen. Jag ville inte släpa hem den igen, eftersom jag har så många trappor att gå i, sade jag.

Döm om min förvåning när jag nekades detta. Hur kan man vara så obarmhärtig, hårdhjärtad och oförstående om en sådan enkel sak som skulle betyda så mycket för mig? För nog borde en människa vara viktigare än den eländiga prestigen?

Det borde vara lag på att all servicepersonal skulle tänka så långt att de ska behandla andra människor likadant, som de själva vill bli behandlade!

Alltför många gånger har jag blivit nonchalerad och illa behandlad. Jag själv behandlar andra människor väl, det är självklart för mig.

För man skulle inte orka att leva överhuvudtaget om det inte, trots allt, finns någon som bryr sig om en och behandlar en väl!

”ORÄTTVIST BEHANDLAD”

Stadsbilbioteket har tackat nej till att bemöta insändaren.

RED