DELA

Har staden inte lärt sig något?

Vi kunde läsa i lokaltidningarna denna vecka att Mariehamns stad skall bygga om Ålandsvägen i två etapper. Den första etappen skall starta i januari 2017 och enligt infrastrukturdirektören skall det ta 10 månader att utföra etappen. Vidare framgår det att man har tagit lärdom av arbetena på och i Strandgatan/Storagatan så, att man kommer inte att påbörja arbetena på Ålandsvägen förrän man skrivit kontrakt med en entreprenör.

I följande mening framgår det att staden kommer att utföra ledningsarbetena i egen regi!

Man kan då fråga sig vilken lärdom Storagatan gett planerarna av Ålandsvägen!

Man bör bjuda ut såväl ledningsarbeten som gatuarbeten samtidigt som en (1) entreprenad. Staden måste ju ha ritningar även på ledningarna i Ålandsvägen och vad som skall förnyas. Då kan man sammanföra arbetena så att dessa kan ske parallellt vilket med säkerhet kommer att förkorta byggtiden och även påverka prislappen oerhört för arbetet. Nu skall det kosta 100 000 euro per månad enligt vad som skrevs i lokaltidningarna.

Frågan är också hur man skall få igång arbetet i januari 2017 när man ännu inte har skickat ut någon anbudsförfrågan!

Det är otroligt att ingen inom stadens ledning uppmärksammats på detta trots alla klagomål och skriverier som förekommit och förekommer bland allmänheten.

Bjuder man ut såväl ledningsarbeten som gatuarbeten med start i januari 2017 finns det också en möjlighet att få första etappen utförd före turistsäsongen, vilket i så fall skulle vara en otrolig överraskning i Mariehamn.

Tänk om man kunde uppvisa en stad för turisterna 2017 utan ett normalt kaos i trafiken..!

Sten-Åke Häggblom