DELA

Har polisen tillräckligt med resurser?

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Mitt i allt detta har polisen tvingats flytta till temporära lokaler och polismästaren Maria Hoikkala är på väg bort.

2016 startade polisen ett narkotikaprojekt som var mycket lyckat. Det avslutades 2018. Under våren 2019 kunde vi läsa att avloppsvattnet vid lotsbroverket i Mariehamn innehöll höga halter av kokain.

Polismästaren sade efter narkotikaprojektet att hon gärna ville se att det goda arbetet kunde fortsätta inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Hur har det gått med detta riktigt? Har narkotikaprojektet lagts ner eller är det numera inom den ordinarie verksamheten.

Behöver vi återigen ställa oss frågan om polisen har tillräckligt med resurser för att bekämpa drogerna samt nu även reda upp alla dessa inbrott och egendomsbrott.

Trygghet är viktigt för varje ålänning och politiskt bör alltid polisens arbete och deras resurser prioriteras. Detta så att vi fortsättningsvis ska kunna leva och bo på ett tryggt Åland. Men då måste vi ta det politiska ansvaret och backa upp polisen i deras fortsatta arbete. Har polisstyrelsen och landskapsregeringen gjort sitt yttersta kring narkotikans och drogernas framfart på Åland senaste året?

Anders Holmberg
Obunden samling