DELA

Har landskapet kontrollerat hemmet?

I Sverige har behandlingshem av olika slag vuxit upp, som svampar ur jorden. Behandlingshemmen är i de flesta fall drivna av aktiebolag eller privata stiftelser. Kunderna är oftast kommuner, som vill ha hjälp med att rehabilitera olika klientgrupper. Klienterna varierar; alkoholister, narkotikamissbrukare, barn med självskadebeteende, kriminella och personer med andra problem.

Affärsidén är oftast ganska enkel; man letar reda på underutnyttjade byggnader på landsbygden, som man kan hyra för en billig penning, man presenterar en vård-filosofi, anställer personal, gärna med erfarenhet av terapiformen ifråga och om man kan, erbjuder man någon eller några kända personer att sitta i styrelsen för hemmet. Sen är det bara att börja sälja platser.

Att vård-filosofin kan vara hur flummig som helst och absolut inte behöver bygga på vetenskap framgick av ett upprörande inslag i SvT1-programmet Uppdrag granskning, som sändes den 18 november. (Se det på SvT-Play om du inte sett det.)

Här hade vårdgivaren – annars respektabla Ersta-stiftelsen – hittat en gård på landet för ett rimligt pris, införskaffat några hästar och börjat erbjuda Hästunderstödd terapi. Dessutom utlovas en årlig Islandsresa till flickorna Klienterna är sexuellt utsatta flickor ofta med själv-skade-beteende.

Det låter ju bra det här, eller hur? Men det blev inte så bra. Under vistelsen lät ”hemmet” flickor från 13-18 år prostituera sig utan att polisanmäla torskarna eller ge flickorna stöd att avbryta prostitutionen.

Vad kan man då lära av detta, som kan vara tillämpligt för Åland? Jo, landskapet har ju skrivit en avsiktsförklaring med ett aktiebolag, ägt av en annan stiftelse, Iris, som till en billig penning, vill utnyttja en gård på landet, Naturbruksskolan, för: ”att där bedriva behandling för människor med livsproblem, vilka tar sig uttryck i drogmissbruk/drogberoende eller andra för individen skadliga livsmönster.”

Min fråga till Landskapet är: Har ni på något sätt försökt objektivt mäta hur framgångsrik Iris terapi har varit?. Fungerar den? Hur många har man botat? Har man botat någon? Svaret på frågorna är viktiga. Åland har inte råd med en skandal liknande den på Ersta flickhem.

Visserligen har ju Iris ett antal kända namn i sin styrelse men det hade ju Ersta flickhem också.

Björn Gustbée