DELA

Har de studerande fått tycka till?

Jag blir inte annat än mörkrädd då jag tar del av uttalanden av stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson och insändare skrivna av Rauli Lehtinen samt ”broiller”-politikern Folke Sjölund angående studerandebostäder vid projekt Apalängen invid sjukhusrondellen. Att två tredjedelar av herrarna brukar utge sig för att inneha ekonomiskt sinnelag gör saken än mörkare då det hittills inte nämnts vad trion anser är en förmånlig kvadratmeterhyra för en studiebostad.
Absurt är även att Folke Sjölund anklagar mig för att gått vilse då jag ej sett planritningar utan enbart utgått ifrån illustrationer och Rauli Lehtinen försvarar de överdrivet vackra illustrationerna med att de enbart visar projektets proportioner och inte har någonting med slutresultatet att göra. Just det att illustrationerna är ett sätt att visa på projektets proportioner är vad jag vänder mig mot då det verkar vara ett försök av att vilseleda Mariehamnarna!
Men tro mig Folke, Petri och Rauli, Mariehamnare är inte dumma som ni tror utan tvärt om, väldigt kvalitets- och ekonomiskt medvetna som värdesätter goda utbildningsmöjligheter för sina barn.
Varför engagerar jag som Jussbölebo mig i detta projekt i Mariehamn? Jo, utöver att jag under studietiden vid Högskolan på Ålands maskintekniska program var med i planeringen av över 70 nya studiebostäder i Strandnäs som studerandeföreningens ordförande kombinerade jag studierna med uppdraget som Mariehamns stads hittills yngsta stadsstyrelseledamot.
I det uppdraget hade jag möjlighet att på nära håll följa olika projekt på riktigt nära håll och under min fortsatta kommunalpolitiska karriär har där funnit flera projekt som pga politisk prestige som i grunden medför bristfällig planering kostat långt mera pengar än vad som vore nödvändigt. Som den egenföretagare jag är idag vet jag hur viktig god planering och kostnadsmedvetenhet är utan att för den delen pruta på kvalitet, komfort och funktion. Därför blir jag uppriktigt sagt ledsen i ögat då man läser om trions nonchalans till god planering som detta för hela Åland viktiga projekt kräver.
Har föresten studerande över huvudtaget fått ta del av planerna och komma med värdefull input?

I min nuvarande roll som medlem av Ålands Gymnasieskolas styrelse är min ambition att på basen av mina tidigare erfarenheter skapa goda förutsättningar för de ungdomar som väljer Åland som studieort för att skaffa sig en gedigen och användbar utbildning och i denna ambition är kvalitativt och förmånligt studerandeboende A och O.
Mariehamn har alla möjligheter att bli en än mera fantastisk studieort förutsatt att den politiska viljan finns. I politikernas verktygslåda finns en utomordentligt bra personalsstab, tjänstemanna- och lärarkår både inom kommunerna och skolväsendet så snälla, utnyttja denna styrka i planeringsarbetet för att skapa kvalitativa, komfortabla, funktionella och förmånliga studiebostäder i den framtida blomstrande studiestaden Mariehamn. Med det önska jag Mariehamn lycka till för jag vet att ni klarar detta! Vi ses vi i framtiden!
Martin Nilsson
Intraprenör och samhällsengagerad egenföretagare