DELA

Handikappfrågor i lagtinget

Jag var i går, onsdag, och lyssnade på debatten om handikappfrågor i lagtinget. Det togs upp mycket intressanta frågor, men tyvärr var tiden knapp och allt hann inte tas upp. Vi snuddade exempelvis bara vid hur allvarlig den ekonomiska situationen verkligen ser ut.
Jag har jobbat som personlig assistent vid ett flertal olika tillfällen, för DUVs räkning på olika läger, ett omsorgsboende, på psykogeriatriska avdelningen på Grelsby sjukhus och så har jag hand om D.Vs fotboll/ innebandy. Dessutom har jag en 21-årig syster som är handikappad.
Det jag tycker är mest beklämmande är att se hur lite pengar de tjänar per dag, de har en ”lön” på mellan 0 och 5,80 euro per dag. Vem av oss klarar sig på det?!

Det som också visat sig i de fall jag sett, är att när individens nära anhöriga av en eller annan orsak inte kan tillföra extra pengar så finns det ingen möjlighet för individen att ha råd med några som helst nöjen. För att dessa individer skall kunna få vad vi tar som givet måste deras ekonomiska situation drastiskt förbättras! Landskapsregeringen måste arbeta för att dessa bidrag skall höjas, alternativt måste omsorgsförbundet sänka deras avgifter för boende o.d.!

Henrik Löthman
S-kandidat till kommunal- och lagtingsval