DELA

Håller bollen på att hamna snett igen?

Jag har under senare tid med min en viss förvåning läst att tyngdpunkten för en golfsatsning nu verkar bestå av en utbyggnad i Kastelholm. Om man överhuvudtaget skall satsa på utvidgad golfverksamhet på Åland vågar jag inte uttala mig om, men om man väljer att göra detta är jag övertygad om att kraften fortsättningsvis bör läggas på Godby/Ämnäs.
Kommer nedan att ange tre viktiga orsaker varför:

Samhällsekonomiskt: Då samhället går in och stöttar projekt måste tonvikten vara att få största möjliga nytta av satsade medel (samma tänk som ett företag). Turistiskt sett, här håller alldeles säkert turistförbundet med mig, måste det vara oändligt mycket bättre att kunna sälja tre golfdestinationer på Åland än två. Idag har vi Kastelholm och Eckerö.
Med en ny bana i Kastelholm, vad ha vi då för golfdestinationer att sälja? Svaret är oändligt spännande: Kastelholm och Eckerö. Nog måste det vara mer säljande att kunna erbjuda en tredje och helt ny destination – Godby/Ämnäs. Placeras en golfbana i närheten till ett område med väl utbyggd service blir ringeffekterna maximerade.

Regionalpolitiskt: Här har samhället den stora och svåra uppgiften att fördela medel på ett rättvist sätt. Samhällsstöd skall placeras där de verkligen kan göra nytta genom att regionen i fråga kan utvecklas. Detta kan handla om allt från arbetsplatser, inflyttning till företagsetableringar.
Genom att Grelsby sjukhus avvecklas samt att verksamheten i hälsocentralen i Godby något minskas så kommer Finström att inom kort förlora ett stort antal arbetsplatser. Vilket ansvar finns här för att kompensera dessa arbetsplatser?
Landskapet har idag ett antal fastigheter i Finström. Grelsby sjukhus kommer så småningom att stå tomt och då troligtvis bjudas ut till försäljning (troligtvis till ett hyfsat pris till någon som har idéer och stora resurser att utveckla projektet). En golfbana i närheten kan göra detta intressant och möjligt.

Kommunalpolitiskt: För Finström är en golfbana i kommunen oerhört viktig. Kommunen har inte lagt ner pengar och kommer knappast heller att lägga ned pengar i ett golfbaneprojekt. Däremot har kommunen vid otaliga tillfällen diskuterat golfbana med olika berörda parter, anpassningar i delgeneralplanen (som är under arbete) har gjorts samt att vi har visat en uttalad vilja att vid behov diskutera fortsatta förändringar i denna, vägdragningar har planerats och omplanerats osv.
De ringverkningar en golfbana i kommunen skulle få är väsentliga, turistanläggningar, matställen och affärerna skulle få ett uppsving. Arbetsplatser, speciellt sommarjobb för ungdomar, skulle uppstå. Sannolikt får detta även en effekt genom ökad inflyttning. Kanhända de projekt som diskuteras i Godby-området skulle startas.

Det är sannerligen en svår nöt de som skall ta beslut i denna fråga har att knäcka, investerarna skall få max valuta för satsade pengar, politikerna skall beakta de regionala aspekterna såväl som de ekonomiska.
I Finström har vi jobbat med golfprojektet under många många år, vi ser gärna fram emot att ännu en gång sätta oss ned och diskutera hur projektet kan framskrida – i Godby/Ämnas.
Roger Höglund