Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hållbart initiativ – det nya paradigmet

Nya vindar sveper genom världen och ett nytt paradigm träder fram. När vår planet är så förgiftad att det hotar djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter nya ideal. Ideal som altruism och en djup respekt för naturen. Att sträva efter hållbarhet genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Det nya paradigmet innebär istället en förhöjd sensibilitet i vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens – att vi är beroende av naturen för vår överlevnad.

Att se mänskan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse innebär en förändring med oanade perspektiv. Hållbart Initiativ som politisk rörelse arbetar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför ställer jag upp för HI. Förändringen är redan här och Hållbart Initiativ välkomnar alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu uppstår!

CAROLINE PIPPING