Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hållbarheten är det centrala!

Åland har de senaste åren halkat efter Finland och EU vad gäller ekonomisk tillväxt. Hur ska vi hänga med?

Förrän vi går in på själva frågeställningen behöver vi problematisera hurudan ekonomisk tillväxt vi ska eftersträva. Vad är hållbart?

I dessa tider med Parisavtal, klimatkris, ett allt varmare klot och ett globalt pågående vettlöst resursutnyttjande som om vi hade 4–5 jordklot till förfogande är det uppenbart att en omställning till hållbar ekonomisk utveckling är vår enda chans att överleva på vårt klot. Vi ska inte stirra oss blinda på BNP-siffrorna, vi måste se till innehållet i tillväxten. Det är hållbarheten, inte tillväxten som sådan, som är det centrala.

Tillväxt, visst, men inte hurdan tillväxt som helst!

Med detta inte sagt att tillväxt inte skulle vara önskvärd. Det finns på Åland områden och branscher mycket väl lämpade för fortsatt tillväxt – om – och detta är viktigt – om man inte bryter mot de vedertagna hållbarhetsprinciperna. Bryter vi mot dessa bidrar vi dessvärre till att jorden förr eller senare blir obeboelig för oss människor.

Än en gång – det är hållbarheten, inte tillväxten som sådan, som är det centrala.

KARL-JOHAN FOGELSTRÖM (S)