DELA

Hållbara vägar

det förekommit förfrågningar, både muntligt och i insändarform, vilken beläggningssort som utlades både i skärgården och på fasta Åland sommaren 2012 ges följande förklaring:

Beläggningen utfördes med kall återvinning mjukbitumenbundet grus (ÅAK MJOG). I praktiken krossades gammal asfalt (ABT) och blandades med tillsats av grus och bitumen. Eftersom denna beläggning är billigare än vanlig asfalt och vanlig mjog har den inte samma jämnhetsegenskaper men däremot bör livslängden för beläggningen vara densamma.
Stig Janson
Vägingenjör