DELA

Gynnsamma vindar för kraftproduktion

Vindkraft och sökandet efter platser där vinden blåser jämnt och starkt tycks vara en högst aktuell fråga. Här följer några tankar kring vind och vindkraft inspirerade av bland annat insändarsidornas debatt i ämnet.

I Predikaren talas i andlig bemärkelse om vind. Strävan efter vishet sägs vara ett jagande efter vind. Där får vi också oss till del att det är bättre med en handfull ro än båda händerna fulla med möda och med jagande efter vind.

I mer profant sammanhang skriver Strindberg i inledningen av Röda rummet om vind.

Strindbergs vårvind dansar genom Stockholm ilar fram över Riddarfjärden, kastar sig över Tyskans branta tak, törnar emot stadsgården, leker med vimplarne på skeppsbrobåtarne ……….

Själv seglade jag för några år sedan med hjälp en stadig sydlig vind min båt Äfventyret upp genom Kalmarsund.

Strax söder om sundet med Yttre Stengrund på babords sida slörade Äfventyret förbi en imponerande vindkraftspark. Anläggningen producerade kraft med hjälp av samma stadiga sydliga vind. Vindkraftsparken störde såvitt kan förstås ingen där ute till havs. Den utgjorde tvärtom ett bra sjömärke för sjöfarande.

Lite längre norrut i Kalmarsund började Öland framträda allt tydligare. Där minns jag från min barndoms somrar alvarets väderkvarnar. Vid den tiden kunde man ännu få se dessa ”riggade” med vita ”segel” och med hjälp av den nyttiga vinden utföra dagsverken. Idag vårdas de väderkvarnar som ännu finns kvar och utgör en del av den öländska landskapsbilden.

Själv funderar jag och andra med mig på ”gräsrotsnivå” att införskaffa ett vindkraftverk. Ett så kallat minikraftverk. Under vissa förutsättningar, exempelvis får enligt uppgift inte rotordiametern överstiga 3 meter, behövs för dessa inte bygglov. Dessa minikraftverk belastas tydligen ej heller av energiskatt.

De regler som nämnts gäller i Sverige.

Att producera sin el med hjälp av vind och sol i liten skala utan stora ingrepp i miljön är en möjlighet som redan utnyttjas av fritidshusägare som saknar tillgång till fast nät. Drömmen om att slippa profithungriga nätinnehavare och kraftleverantörer lever och kan således bli verklighet. På många platser i Sverige blåser för kraftproduktion gynnsamma vindar. Detta om vi får tro tillgängliga vindkartor.

Till sist tror sig undertecknad veta att vinden en gång förde Ålands stolta seglande fartyg ut över världshaven

Ronny Larsson

i Kvistalånga