DELA

Grönområden håller på att förstöras

Parkeringsnormen i Mariehamn har gjort sitt! Numera hämmar den utvecklingen, används på ena sidan alltför kategoriskt och på andra sidan kan tolkas hur som helst, men mestadels för att stoppa ekonomisk tillväxt samt skada miljön och kulturvärden.
Den behövs inte mera, så som vi har läst av Centrum-gruppens enkätsundersökning: folk är nöjda med nuvarande parkeringar.

Två exempel på användningen av parkeringsnormen där det håller på att gå snett:
På Nobelfastighetens planerade bygge på gamla Varmans tomt är det inte affärsytorna som kräver att den K-märkta “Gamla Telegrafen” måste rivas. Det är den i praktiken överdimensionerade parkeringsanläggningen som ska byggas där “Gamla Telegrafen” står i dag. Även stadsdirektören har offentligt motiverat rivningen med denna feltolkning.
Stadsplanenämnden beslöt vid senaste mötet att skära en del från Esplanadsparken enligt normen till parkeringsyta för “Gamla Rådhusets” daghemspersonalens hypotetiska behov. Denna yta kan sedan exempelvis asfalteras.
De få bilar som personalen har, kan utan problem parkeras på normal gatuparkering. Där finns gott om ledigt utrymme och inga tidsbegränsningar. Undertecknad reserverade sig mot stadsplanenämndens beslut.

Den fina kulturhistoriska miljön och grönområdena som Esplanaderna som helhet i dag bjuder, håller på att förstöras. Staden har tidigare gjort undantag på parkeringsnormen vid Ålands sjöfartsmuseum, där de formellt krävda parkeringsytorna hade förstört hela omgivningen. Ärendet med “Gamla Rådhusets” K-märkning ska nu till stadsstyrelsen och fullmäktige, så hoppet finns att parken ännu kan räddas.
Under kommande mandatperiod måste parkeringsfundamentalismen bekämpas!
Rauli Lehtinen (lib)
viceordförande i Stadsplanenämnden