DELA

Grönare Åland med elbilar för alla

Med lagting och landskapsregering som gör bättre lagar kan vi snabbare erhålla mera utökad självstyrelse.

Lagstiftningsbehörigheten borde erhållas bland annat om de områden som påverkar kostnaden för den enskilde ålänningen och åländska företagaren att anskaffa och inneha Åland registrerad elbil.

Jag önskar i lagtinget arbeta för grönare Åland, där kraftigt ökad elbilism möjliggörs. Detta främst genom sänkta skattekostnader såsom elbilens bilskatt, fordonsskatt, moms, osv…

Elbilen kostar idag i anskaffning ibland 10.000 € ibland 1/3 mera än motsvarande fossilbränsle fordon. Men i driften är den mycket billigare. Med sänkta skattekostnader kunde elbilen köpas med samma kostnad som motsvarande fossilbränsle fordon.

Elbilens räckvidd räcker utmärkt på Åland. El- laddningsstationer utanför hemmen erhålls i samarbete med elbolagen och andra företag, som vill vara med och tjäna en slant på det.

Förlorade skatteinkomsterna skulle uppvägas av de positiva miljöeffekterna och inkomster från ökad miljöturism och företagande.

När elbilen även drivs av åländsk vind- och solkraft, som även den är allt mera framtidens melodi, så kan vi uppnå även i turism hänseende en ökad värde som eko mål för turister.

Om du vill ha miljövänligare Åland kombinerat med ökat företagande lönsamhet – rösta liberalt.

Rösta på mig, så jobbar jag för dig. Jag är för bättre lagar och grönare Åland.

Gard Larpes

Sund liberal lagtingskandidat

https://www.facebook.com/gard.larpes.lib