DELA

Grön el ska också beakta välbefinnande

Den 28 december 2019 i svenska Yle kan man läsa att vindkraften stött på motstånd i Tyskland. För tillfället så står all utbyggnad av vindkraft stilla där.

Motståndet består av samma saker som jag i tjugo år påpekat i inlägg i tidningarna på Åland. Främst att möllorna byggs alltför nära människor som stör hälsa och välbefinnande samt förstör naturen.

Det andra störningsmomentet är det infraljud som möllorna åstadkommer och som människan kan lida av.

Den tyska regeringen föreslår därför nu att möllorna får placeras en kilometer från människan, men jag tror att detta inte räcker alls, infraljudet stör människor på mycket längre håll.

Det har i Tyskland gått som på Åland, myndigheterna är alltför vaga och okunniga om de problem för människor som vindmöllorna åstadkommer. Så går det när man låter marknadskrafterna och penningen härja fritt, och myndigheterna är alltför svaga. Det är samhällets styrande som ska sätta reglerna och inte marknadskrafterna. Men då ska man ha kunnande och styrka för att sätta regler.

Människornas dom kommer att vara hård i framtiden mot de styrande som låtit detta ske, särskilt de unga som ska styra samhället vidare.

Men i framtiden är de som åstadkommit dessa problem borta och de unga får reda upp förfädernas synder.

Grön el ska också beakta människornas välbefinnande.

BRUNO FRANSHOLM