DELA

Gräv ner prestigen och börja samarbeta!

Vår vackra skärgårdsmiljö är en av Ålands största tillgångar och vi måste värna om den. De beslut som tas nu skall vara hållbara för miljö och ekonomi – för framtida generationer!

Skärgårdstrafiken behöver ett nytt långsiktigt helhetsgrepp. En klok skärgårdspolitik utgår ifrån att ingen regering ensamt kan verkställa allt på en mandatperiod. Sittande regering har ägnat flera år till att utreda Föglötunneln samtidigt som skattemedel har spenderats i skrämmande takt på en avbeställd hybridfärja, som kunde ha varit en del av en hållbar lösning. Moderat Samling har konsekvent röstat emot hävningen av laddhybridavtalet. Stora budgetmedel har plöjts ner på att underhålla, upprätthålla och bunkra ett åldrande tonnage med gamla dieselmotorer, liksom nygamla Ådan.

Jag vill kartlägga behovet att trafikera när efterfrågan är högst och fokusera på så korta rutter som möjligt. Alla har vi upplevt att beläggningen är högst varierande, under högsäsong kan färjorna vara så fulla att fordon blir kvar på kaj och vintertid går de med delvis tomma bildäck.

En hållbar lösning innebär inte enbart att vi ersätter gammalt tonnage genom lånade pengar – vi måste ha högre ambitioner än så. Det mesta är redan utrett, det är nu dags att börja verkställa några av projekten som kan minska kostnader och utsläpp. Vi måste gräva ner prestigen och samarbeta över politiska gränser för att hitta hållbara lösningar – där vi undviker populistiska krav på att spara pengar på kort sikt. Vi tror på hela Åland. Dit hör också skärgården.

I Moderat samling arbetar vi för en ringväg runt Lumparn för att förbinda norra Åland med Långnäs hamn. Då kunde vi minska såväl transportkostnader som utsläpp.

Jag kandiderar i lagtingsvalet med förslag på fem konkreta åtgärder:

1. Förverkliga en ringväg runt Lumparn

2. Minska fossilberoende – dieselmotorerna ska bytas ut

3. Rita om turlistor och sträckor genom att fokusera mera på Långnäs som knutpunkt.

4. Prioritera huvudtrafik till tätbebodda öar

5. Utöka cykelturismen genom att erbjuda nya och eldrivna kommunikationer mellan öarna, gärna privat regi.

Med dessa åtgärder skulle utsläppen minska kraftigt, kostnaderna sjunka och servicen bibehållas i den grad att den faktiskt stöder turismen och närsamhället. Så vill jag utveckla

Det behövs inte fler utredningar. Det behövs verkställighet och samsyn.

JULIA STENIUS (MSÅ)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp