Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Gör skattegränsen osynlig

Finland och Åland gick med i EU för över 23 år sedan och vi har ännu idag en tung byråkratisk skattegräns. Få minns kanske att den i början var osynlig i några år mellan oss och riket, tills ett parti på Åland började klaga över den. De tyckte det var snett att vi inte hade likadant emot Sverige. Trots varningar gick det vidare till EU och det slutade med att vi 1997 fick tillbaka gränsen igen.

Jag har själv ett handelsföretag och har i alla dessa år och handlat med företag runt hela världen, så jag vet vad jag talar om beträffande strul och byråkrati. Det skatteundantag vi har med taxfreen idag är viktigt och ska fortsätta ha men vi måste få skattegränsen osynlig.

Jag anser att skattegränsen är den största bromsen till att Åland halkar efter i utvecklingen. Det hämmar näringslivet där små och medelstora åländska bolag har svårt att växa. Jag blir också chockad när jag ser och hör att många vänner börjat acceptera att betala dubbelmoms (48 procent) då vissa säljande bolag inte förstår eller vill sälja momsfritt till Åland.

Men man kanske inte behöver uppfinna hjulet igen i den här frågan om man vidgar vyerna lite. Jag har talat med flera personer som varit involverade i skattegränsarbetet tidigare och nämnt för dem att jag hittat 17 territorier inom EU som också har skattegräns.

Känner ingen av dessa personer till att man officiellt fört dialog med andra områden? Sannolikheten är ju enorm att andra territorier kommit mycket längre och att man har massor att lära av varandra. Varför har man inte skapat ett forum eller arrangerat en konferens för att diskutera dessa frågor med andra?

En ny tullkodex är på gång från tullens sida för att underlätta lite och det är bra. Men om någon annan har ett system som fungerat bra i många år har man ju ett ypperligt förhandlingsläge med finansministeriet. Kommer jag in i lagtinget kommer jag jobba stenhårt för att bygga nätverk med de andra områdena som är i samma båt som oss.

BJÖRN HÄGERSTRAND, LAGTINGS- OCH STADSFULLMÄKTIGE KANDIDAT (MSÅ)