DELA

Gör Röblom till specialmedarbetare

Det har framkommit såväl i riket som på Åland att det finns utvecklingspotential i dialogen mellan regeringarna på Åland och i riket. Det har visat sig att ekot från att ”ryta till” på plattan i Mariehamn inte bär just längre än till lokaltidningarnas löpsedlar medan Ständerhusets tjocka stenväggar effektivt utestänger de försvagade synpunkterna från en region i republiken som är unik och åtnjuter en alldeles egen och internationellt erkänd särställning.

Det här tycks vara återkommande och ingen bot eller bättring kan skönjas trots vissa svaga löften, närmast som isolerade inspel från enskilda ministrar i riket.

Ska vi fortsätta hålla på så här och nöja oss med att kritiken stannar vid muntliga påpekanden och skriftlig kommunikation, ungefär med samma metoder som för 100 år sedan då självstyrelsen tillkom? Då var det postrodd och diligenser som gällde med brev i malätna jutesäckar. Är det inte dags att förfina våra diplomatiska metoder?

Jag föreslår därför att vi själva bidrar med något konstruktivt i diplomatin genom att utveckla Ålandskontorets verksamhet i Helsingfors. Vi behöver nu en person med politiskt inflytande som representerar vår egen regering i Helsingfors utöver allas vår riksdagsman, som representerar snarare mer lagtinget än regeringen eftersom han även ska representera opposition, oavsett den egna partitillhörigheten.

Den person jag efterlyser ska närmast ha rollen som statssekreterare och ha nära koppling till såväl stats- som Ålandsministern. Det är endast den vägen vi från åländsk sida kan komma in i beslutsprocessen i ett tidigt skede för att undvika att energi måste sättas på att ta sig tillbaka från de villovägar som man lätt kan hamna på i brådskan. Tjänsten kanske kan kallas något annat (specialmedarbetare?) men begreppet statssekreterare är etablerat och avspeglar det politiska och parlamentariska system som vi har för att stöda våra beslutsfattare i sitt omfattande och inte ofta svåra dagliga arbete.

För att inte i dessa ekonomiskt ansträngda tider ytterligare utöka de redan tidigare utökade lönekostnaderna för regeringen på Åland föreslår jag att posten som utvecklingsminister omformas till externpolitisk specialmedarbetare för vår regering. Sätet blir i Helsingfors och som stöd för specialmedarbetaren finns kontorschefen vid Ålandskontoret vars profil på det här sättet även kan höjas.

Utvecklingsminister Röblom är språkkunnig och har de personliga egenskaperna som krävs för att på ett framgångsrikt sätt kunna nå framgång i arbetet att föra Ålands talan på olika plan i riket. Röblom har även en arbetserfarenhet som är som klippt och skuren för ett sådant jobb i och med att Röblom har tidigare arbetat i Bryssel, kompletterat med den journalistiska bakgrunden och professionella utbildningen är det bäddat för att dialogen mellan regeringarna på Åland och i riket kan utvecklas i en fördelaktigare riktning.

Men, till det här behövs att bägge regeringar kan omfatta ett motsvarande upplägg. Tiden är mogen för att utveckla diplomatin så att vi får egen ”minister” och ambassadör i Helsingfors. Så här kan vi ju åtminstone inte fortsätta om vi vill nå framgång. För nog är det väl framgång vi vill uppnå i relationerna till riket framom synligheten på lokaltidningarnas löpsedlar som möter oss när vi går in och handlar vår lokalproducerade gräddmunk till kaffet – kaffet som igen en gång hamnar i vrångstrupen när vi väl bänkat oss i fåtöljen för att ta del av nästa presskonferens.

RAINER JUSLIN

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)