DELA

Gör om, gör rätt, hitta ett bättre sätt!

Tonen i debatterna om och runt de pågående samhällsreformerna börjar bli ganska obehaglig. Det är dags för alla parter att ta ett djupt andetag och ett steg tillbaka. I annat fall riskerar det hela att gå på grund ordentligt. Och det, om något, blir en riktigt dyr affär. För samtliga ålänningar.

Det vi alla måste komma ihåg är att syftet med samhällsreformerna är att uppdatera våra samhällsfunktioner så att de motsvarar dagens, och även morgondagens, krav och möjligheter. Vårt samhälle måste också hänga med i de förändringar som ständigt pågår i stort och smått.

Helt klart är att den strategi landskapet lagt upp för förändringsarbetet är snudd på katastrof på många sätt. Det är, för mig, en fullständig gåta att man lagt huvudansvaret för processen i händerna på en helt nykläckt, helt oerfaren politiker som är mest känd för att som en ständigt stridslysten journalist ständigt hamna i konflikt med allt och alla.

Den här kontoversiella personen har alltså fått huvudansvaret för att bygga upp ett tillräckligt förtoende för processerna hos medborgare och förtroendevalda för att viktiga förändringar ska kunna genomföras i gott samarbete.

Ett jobb som kräver stor social kompetens, erfarenhet av att driva stora projekt, samarbetsförmåga och fingertoppskänsla. I stället fick vi en åländsk variant på Berner i öster.

Och nu har vi, som ett brev på posten, ett läge där debatten helt koncentreras på antalet kommuner, förd med stora känslosvall i djupt grävda skyttevärn. Och med en dassretorik där man inte ens har vett att respektera oberoende instutitioner som lägger fram fakta som inte passar in i den egna världsbilden. Och så undrar ni varfrån politikerföraktet kommer… skäms!

Det vi i stället borde diskutera är vilka krav på service en kommun ska uppfylla och sedan reda ut hur stor kommunen måste vara för att leva upp till kraven. I det läget bör de förtroendevalda, som verkligen har ambitionen att tänka på sina kommuninnevånare, komma till insikt och agera på det sätt som behövs. Eller ha vett att avgå om man inte klarar jobbet.

Också ”vanliga” kommuninnevånare har ett stort ansvar. Det alla utredningar och enkäter klart visar är att en absolut majoritet av befolkningen är missnöjd med den kommunala servicen idag och vill ha en förbättring.

Kom då ihåg att alla förtroendevalda agerar enligt sina egna åsikter om de inte får någon input från dem de förutsätts representera. Det duger inte att gnälla på politikerna om man samtidigt själv är helt passiv! Politik ska utövas i vardagen, inte bara vart 4 år vid valurnan. Vi skryter gärna om vår fantastiska närdemokrati. Men använder den väldigt lite i praktiken.

Det talas mycket om kommunala samarbeten i debatterna och att de borde utökas. Men verkligheten är att det redan samarbetas väldigt mycket och att det finns minimala möjligheter att utveckla det mer utan att skapa ännu mer tungrodda kommunförbund.

Det märkliga är att det inte gjorts någon oberoende utredning över hur de existerande kommunala sammarbetena verkligen fungerar och totalkostnaden?! Eller kostnadsjämförelser med att driva det i egen regi i en större enhet (kommun).

Ingen verkar vilja ta till sig hur mycket extra byråkrati de här sammarbetena faktiskt kräver. Och hur ineffektiva de verkligen är i pratiken. Ännu ett allvarligt misstag i raden av en totalt oerfaren projektledare.

Nej, bästa beslutsfattare. Nu får ni allt lov att vända förändringsskutan innan vi går fullständigt på grund! Gör om, gör rätt, hitta ett bättre sätt! Börja med att fixa fram en kompetent person för rodret.

Erik Schütten

MSÅ