DELA

Glöm inte skolan

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft. En bra skola ökar Ålands anseende och lockar till sig nya invånare, företag och kunnig arbetskraft.

Just nu lider Åland av en långvarig svag tillväxt som påverkats kraftigt pga av den långa corona-pandemin. Budgetarbetet är i full gång ute i kommunerna. Budgeten är kommunens viktigaste verktyg att styra sina verksamheter. För att återfå farten i ekonomin och locka till oss ny inflyttning måste vi ta tillfället i akt och satsa på utbildningssektorn. Det är helt avgörande för Åland att vi får kompetent arbetskraft till såväl den offentliga som den privata sektorn.

Ett positivt ledarskap inverkar direkt på hela skolan. Elevernas skolgång, lärarnas ork och allas välbefinnande ökar. För att garantera en god kvalitativ undervisning måste vi fortsätta att satsa på små undervisningsgrupper, lärartäthet och satsningar på den studerandes lärande och mående.

Lycka till, bästa kommunpolitiker, med det kommande budgetarbetet.

SARA KEMETTER