DELA

Ge Navigationsskolan sitt rätta utseende

Bio Savoy har blivit återupprättad till allmänhetens uppenbara belåtenhet. Med detta goda exempel för ögonen är tiden mogen att ta upp Navigationsskolan.

Så här skriver signaturen Den Fridsamme 1942 om Södragatan: ”Här blicka två av stadens förnämsta prydnader mot varandra, båda, liksom kyrkan, med Lars Sonck — Ålands-arkitekten — som andlig fader.” På Thure Malmbergs målning från 1951 är byggnaden fortfarande arkitektur.

Ett foto taget idag visar någonting annat. Sonck hade genom tornet gjort att trapphuset framträder som en kvadratisk vertikal form infattad i byggnadskroppen.

Utan torn är trapphuset idag ett trivialt burspråk toppat av en avhuggen hals. Istället har man byggt ett skrymmande plåtskjul (!) på taket. Detta åbäke kröns av en fartygsmast (!), vilket drar ett löjes skimmer över hela byggnaden.

Det finns väl en byggnadsnämnd i Mariehamn med ansvar för arkitekturen i staden. Vad tycker nämnden om Navigationsskolans nuvarande skepnad?

JAN KÅHRE