DELA

Ge Dunderdansarna utrymme

Under Kulturnatten i Mariehamn kunde en stor publik njuta av Dunderdansarnas energi och dansglädje. I Erica Dunders dansskola finns idag ca 60 tjejer i åldrarna 8-23 år. Träningen är i full gång under skolåret inom ramen för Strandnäs Hem & Skola och under sommaren på ideell basis. Dunderdansen är ett bra komplement till andra fritidsaktiviteter och för många av tjejerna är dansen ett viktigt sätt att få uttrycka sig, att växa som människor och att få vänner för livet. Erica har även stenhård noll-tolerans beträffande alkohol och droger.

Erica Dunder är en ideell kraft som vi måste vara rädda om och ge vårt stöd till. I ca tio års tid har hon dragit danskurser för elever i Strandnäs skola och de senaste åren har hon tränat de äldre tjejerna utan ersättning och utan att ha en fast plats att hålla sina träningar på.

Ålands landskapsregering säger att man jobbar för att stöda entreprenörskap och kvinnliga entreprenörer i synnerhet. Här finns en verklig chans att visa det i praktiken. Min förhoppning är att Erica Dunder och hennes dansare kan få möjlighet att hyra Ålands dansskolas lokaler under till exempel helger, lov och andra tider då dansskolan inte själva har behov av lokalerna. Betydande samhällsmedel har satsats på specialgolv i denna danslokal och därför borde den kunna nyttjas av så många dansare som möjligt. I dagsläget hyr inte Ålands musikinstitut ut sina lokaler till annan verksamhet än sin egen. Jag anser att denna policy måste ändras så att också andra aktörer kan få tillgång till Ålands musikinstituts danslokal.

Det är av största vikt att offentliga utrymmen är tillgängliga och att de utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Detta är också viktigt med tanke på den tredje sektorn och dess möjlighet att utvecklas De åländska kulturutövarna behöver mer samarbete, inte mindre.
Carina Aaltonen (S)