DELA

Ge de unga arbete!

Den januaribaserade arbetslöshetsstatistiken fån AMS visar på en ökande arbetslöshet.
Av 3,4 procent arbetslösa i januari 2010 är 127 personer under 25 år. Ingen av dessa har kunnat etablera sig på vår arbetsmarknad i dag. Vilket samhällsslöseri med vårt unga mänskliga kapital i landskapet Åland.
Dessa ungdomar skulle kunna få en utbildning och kunna var med och både producera varor och tjänster. Inte kan det väl vara så att alla tror att alla mänskliga behov på Åland och i omvärlden redan är tillfredsställda.

Inte nog med att arbetslösheten förorsakar mänskligt lidande, ska de unga också behöva bidraga till att lösa landskapets ekonomiska kris genom att just vara arbetslösa.
Arbetslösheten gör att unga människor förlorar sin framtidstro och sitt självförtroende. Det skapar bitterhet och förtvivlan. De unga kan förlora tilltron till samhället och dess demokratiska institutioner.

Vad
väntar ni i landskapsregeringen på? Varför kommer inget handlings- och åtgärdsprogram som motverkar denna skadliga utveckling? Eller är det så att ni tror att läget inte är så farligt och att marknadskrafterna skall lösa problemet och därför ingenting gör.
Enligt § 18 i Finlands grundlag har var och en med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete . Hur efterlever ni inom landskapsregeringen denna paragraf?

Det är dags att sluta åka till Bryssel nu och titta efter om den åländska flaggan hänger upp eller inte och istället ta sig an vanliga människors vardagsproblem som den allt mer ökande ungdomsarbetslösheten.
Vårt samhälle är inte så rikt så att vi inte behöver gripa oss an och värna människors rätt till arbete och försörjning såväl under en högkonjunktur som nu under en lågkonjunktur.

Henrik Lagerberg (S)