DELA

Fyra frågor om Vårdös framtid

Mot bakgrund av den näringspolitik som Ålands landskapsregering bedriver vill vi lyfta konsekvenserna av ett ministerbeslut som trädde i kraft år 2017. Åtgärden att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun har nämligen haft en negativ effekt på skapandet av ett levande samhälle vilket landskapet Åland borde ha som främsta prioritet.

För drygt ett år sedan beslöt Ålands landskapsregering med extremt kort varsel samt utan beredning och konsekvensanalys att ta bort Vårdö kommuns status som skärgårdskommun inom trafiksystemet. Detta har lett till att minst en turistanläggning har lagts ned och att alla andra drabbats av sämre beläggning och därmed lägre omsättning, exakt det som lagtingets finans- och näringsutskott befarade men inte åtgärdade.

Även övriga delar av Vårdös och den norra skärgårdens näringsliv har drabbats eller kommer att påverkas negativt av beslutet.

Utskottet konstaterade att de ändrade reglerna påverkar tre olika kundgrupper: varutransporter, turistföretagare och privatpersoner – alltså precis alla vårdöbor.

Efter att ha landat i slutsatsen att landskapsregeringen ”arbetar på att minska olägenheterna” godkände utskottet åtgärden efter att ha hört två ministrar, en tjänsteman från trafikavdelningen och Vårdös kommundirektör.

Detta är enligt vår mening ett exempel på ett övergrepp mot en enskild del av det självstyrda Åland. Minister Mika Nordberg tog ett beslut som inte har förankring i det verkliga livet. Att Vårdö i alla avseenden ÄR en skärgårdskommun får stöd av både verkligheten och Norstedts stora svenska ordbok som definierar skärgård som en ”samling öar och skär med mellanliggande vatten utanför kust”.

Trots det konstaterade ministern, med ursprung i den södra skärgården, att Vårdö som är en central knutpunkt för den norra skärgården inte längre är en del av samma skärgård. Beskedet fick Vårdö genom massmedia, utan tidigare förvarning. Detta är enligt vår mening ett exempel på maktmissbruk.

Att vara minister i Ålands landskapsregering förpliktigar. Uppdraget går ut på att utveckla självstyrelsen och samhället. Effekterna av minister Nordbergs beslut är de motsatta.

Med anledning av ovanstående och med insikten att Vårdös redan tidigare hårt utmanade näringsliv även motarbetas av vår egen självstyrelse vill vi att landskapsregeringen svarar på följande:

1. På vilket sätt har beslutet att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till ett levande samhälle?

2. Avser LR rätta till beslutet och återge Vårdö rätten att vara en del av skärgårdens infrastruktur?

3. Anser LR att beslutet gynnar skärgården och dess näringsliv och förutsättningar?

4. Vad har landskapsregeringen gjort för att ”minska olägenheterna” för de drabbade företagarna och alla andra?

Vi ställer frågorna för att skapa klarhet för alla de drabbade som i dag tvingas kämpa inte bara i en hård konkurrens utan också mot vår egen regering.

KURT ERIKSSON

PENSIONERAD SJÖKAPTEN OCH FÖRETAGARE

KNUT MATTSSON

PENSIONERAD BANKDIREKTÖR OCH TIDIGARE BLAND ANNAT ORDFÖRANDE I FINANSUTSKOTTET

JÖRGEN PETTERSSON

LAGTINGSLEDAMOT OCH FÖRETAGARE OCH TIDIGARE ORDFÖRANDE I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET