DELA

FS och Obs förtiger konsekvenserna

Det är mycket bra att FS och Obs går ut i en stor annons och förklarar hur de skall sköta stadens ekonomi. Det tråkiga är att de inte berättar hela sanningen utan väljer att förtiga konsekvenserna av sin politik.
Om man gör såsom FS och Obs föreslår dvs bibehåller skattesatsen på 16 procent krävs inte bara inbesparingar utan kraftiga nedskärningar i stadens service få att få stadens ekonomi på fötter.

FS och Obs har själva lagt fram ett paket för stadens ekonomi som innebär minskningar av stadens utgifter med 1 miljon euro. Det innebär utan vidare stora försämringar inom vård, skola och omsorg. På sikt innebär det också personalnedskärningar.
FS och Obs får det att låta som om det är en lätt sak att hitta 1 miljon att skära bort. Man utreder lite och så vips hittar man 1 miljon så där bara. Med detta handlingssätt riktar man också en massiv kritik mot stadens förvaltning och antyder att de ansvariga för en slösaktig politik.

Faktum är att 41 miljoner av stadens utgifter går till social service och skola. Resterande 8 miljoner täcker allt annat. Det finns säkert möjlighet att öka produktiviteten och strukturera om verksamheter så att utgifterna inte ökar fullt ut i samma takt men att dra ner kostnaderna med 1 miljon resulterar i sämre dagvård, hemtjänst till de äldre, mindre resurser till arbetet mot droger och många andra viktiga verksamheter.
FS och Obs har lovat presentera sina nedskärningar den 16.11. några dagar efter beslutet om skattenivån i staden. För att inte köpa grisen säcken bör man ta reda på vad som händer om man inte förbättrar stadens inkomster. Lyckas FS och Obs inte visa på nedskärningar till minst 1 miljon måste man enligt deras politik öka ta mera lån vilket är ytterst märkligt eftersom FS i snitt två gånger i året, i budgetbehandligen och i samband med bokslutet ojar sig över stadens höga skuldbörda.

En höjning av stadens skattesats till 16,5 garanterar att vi kan bygga Trobergshemmet, behålla stadens goda servicenivå samt minska skuldbördan och sätta stadens ekonomi i balans. Det är att driva en långsiktig och ansvarsfull politik.
Och dessutom har vi fortsättningsvis landskapets lägsta kommunalskatt. För att trygga de äldres behov av ökad service kan vi inte spela hasard med stadens ekonomi.
Barbro Sundback
Stadsstyrelsemedlem