DELA

Framtid med kortrutt

Landskapets utförda utredning visar på att det sker besparingar genom kortrutt. Även ännu mer om alternativet med endast Överö/Långnäs som ändhamn skulle genomföras.

Skärgården behöver få en trafik som är kostnadseffektiv och skapar resurser/möjligheter, detta sker genom en utbyggd kortrutt.

J Grönstrand nämner en fast förbindelse till Vårdö med en bro över Prästösund. Denna bro finns inte med i den utförda utredningen över kortrutt i skärgården. Den är inte kostnadseffektiv. Den har sittande regerings representanter lyft och önskar att den skall ingå i skärgårdens framtida kortrutt. Istället kommer jag att arbeta för att elektrificera vajerfärjan över sundet. Detta är kostnadseffektivt och ger en positiv miljöpåverkan.

Vad det gäller den fasta förbindelsen mellan v Föglö och f Åland, hävdar jag att den måste finansieras utanför lagtingets budget. Antingen genom ett samarbete med Pargas stad som också vill skapa fast förbindelse till Nagu. Projektet skulle söka statlig finansiering, eftersom denna led skapar gemensamma stora turistströmmar inom Åbolands- och Ålands skärgård. Ett annat alternativ är OPS finansiering.

Kortrutten mellan Kökar-Föglö visar på stora inbesparingar i den ovan nämnda kortruttsutredningen.

Ytterligare kan nämnas den injektion för skärgården dessa framtida satsningar skapar. Landskapet vill att skärgården skall visa framfötterna och då måste även landskapet visa på vilja, att stöda vår resurs som vi har i skärgården.

Vad det gäller miljöpåverkan så är bil resandet skonsammare för miljön än våra färjor.

Mikael Staffas (Lib)