DELA

Framgång för vindkraft behöver uppföljning

Hållbara energilösningar är en av de viktigaste frågorna för miljön både globalt och lokalt. Energi ska produceras så att det är hållbart för naturen och att vi inte konsumerar så mycket idag att vi förhindrar nästa generation att tillgodose sina behov. Vi på Åland ska aktivt arbeta för att byta ut fossila bränslen mot förnyelsebara energilösningar.

Innovativa och hållbara energilösningar är inte bara centrala för vår framtid. Energifrågorna är också ett viktigt utvecklingsområde för näringslivet. Elproduktionen på Åland har utvecklats mycket sedan år1994 genom utbyggnaden av vindkraften. Under år 2007 färdigställdes de sex vindkraftverken vid Båtskär och den effekten kan ses i den markanta ökningen år 2008.

Det var därför ett stort steg för den åländska vindkraften att riksdagen beslöt innefatta åländska vindkraftverk i inmatningstarifferna och därmed stöda vindkraften med 60 miljoner under 12 år. Landskapet satsar 18 miljoner. Denna goda politiska lösning kunde uppnås efter ett långsiktigt ihärdigt arbete, samarbete och framgångsrika förhandlingar. Ett konkret politiskt resultat för ett hållbart Åland 2051.

Jag kommer utifrån min position i riksdagen, om ålänningarna väljer mig den 19.4, bevaka att stödsystemet sköts väl och att de medel som utlovats också tas upp i budgetar så att den politiska överenskommelsen håller över tid.

Sara Kemetter (S)

riksdagskandidat nr 3