DELA

Framåt Åland! Ett tryggt val.

På söndag avgör Du bästa väljare vem som ska styra landskapet under de kommande fyra åren. Liberalerna fortsätter gärna på den inslagna linjen, vi har kunskap och vi har den erfarenhet som behövs för att föra Åland in i framtiden.
Under vår regeringstid har vi fått ta itu med många och svåra problem. Vi har hanterat en svår ekonomisk situation och sett till att de minskade inkomsterna har räckt till för att trygga vård, skola och omsorg.

Ekonomin kommer att bli fortsatt kärv under nästa period, världsläget är oroande. Därför vill vi använda våra gemensamma samhällsresurer på bästa sätt så att alla kan känna trygghet var man än väljer att bo. Vi vill binda samman Åland, överbrygga gränser och jobba för att alla drar åt samma håll.
Vi kommer också att sätta spaden i marken för kortruttsbygget, skärgårdens livsnerv ska utvecklas så att resvägen blir kortare samtidigt som kostnaderna för driften sjunker.

Liberalerna behövs som en stabil kraft i åländsk politik.

En röst på liberalerna är en röst för ekonomiskt ansvarstagande.
En röst på liberalerna är en röst för en stabil och pragmatisk självstyrelsepolitik där goda relationer till riket är viktiga.
En röst på liberalerna är en röst för modernisering och förnyelse, regelverk och strukturer ska förändras så att vi blir bättre rustade att möta nya utmaningar.
Vi vill göra Åland starkare, modernare och grönare!

Bästa väljare på söndag kan Du påverka framtiden, gör din röst hörd.
Rösta liberalt – ett tryggt val som för Åland framåt!
Viveka Eriksson,
Liberalerna på Åland