DELA

Fram för Fixar-Malte!

Stadsfullmäktige beslöt i onsdags att staden startar upp fixar-Maltetjänster i Räddningsverkets regi från och med första mars 2010. Ett klokt och framsynt beslut som kommer att bidra till att ålderspensionärer, sjukpensionärer och handikappade kan bo hemma längre. Beslutet bidrar också bland annat till att trycket på särskilt boende minskar och att flytten från hemmet sker senare.

Tillgång till fixar-Maltetjänster – byta glödlampor, hämta saker i höga skåp, sätta upp och byta batteri i brandvarnare osv. – är således en av många andra nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå målsättningen att 90 % av dem som är 75 år eller äldre ska kunna bo kvar hemma om de så önskar. En annan åtgärd för att underlätta för äldre att bo hemma längre är att landskapet inför samma modell som i riket för stöd för installation av hissar i äldre flervåningshus. Många måste flytta till särskilt boende en bart därför att de inte har hiss i huset. Landskapets nuvarande modell för stöd till hissar är tydligen inte tillräckligt attraktiv. Vidare bör samhället stimulera byggandet av lägenheter för seniorboende, typ hyreslägenheter i Marstads regi och privata aktielägenheter till rimliga priser.

Jag önskar Räddningsverket lycka till med att starta upp fixar-Maltetjänsterna!
Kalle Fogelström (s)