DELA

Förtydligande om Grisslan

Eftersom det uppenbarligen uppstått otydligheter angående mitt uttalande kring Grisslans haveri, kommer här ett förtydligande.
Då jag bokade min bil i tisdags via Ålandstrafiken, passade jag också på att fråga om orsaken till haveriet. Svaret jag fick var att kylsystemet hade frusit. Med andra ord var det alltså Ålands landskapsregering som var uppgiftslämnare.
Det som hävdats från regeringens sida att Grisslan är ett välunderhållet fartyg, stämmer inte överens med verkligheten. Vi bör minnas händelsen för ca ett år sedan när Grisslans dåvarande befälhavare såg sig tvungen att avbryta fartygets körning tills alla brister i underhållet hade åtgärdats.
Vi bör också minnas att Grisslans haveri i början av juli senaste sommar mitt i turistsäsongen med ett fullständigt trafikkaos som följd, vilket dock på ett tacknämligt sätt hanterades av personalen på Ålandstrafiken.
Torbjörn Engman