DELA

Fortfarande en soppåse i mitt 140-literskärl

I onsdags kom det brev från Mise igen. I det sägs det att ett beslut i ärendet om förlängda tömningsintervall även måste tas av förbundsstämman, inte bara av styrelsen. Det här innebär att det *tidigast* efter årsskiftet kommer att finnas möjlighet att ansöka om det, vilket gör att jag än en gång ställer mig frågande till brådskan i att sjösätta långt innan man säkerställt att skutan inte har slagsida.

Enligt samma brev kommer jag nämligen att faktureras för fyrfackskärlets tömning var fjortonde dag redan under november och december. Detta vägrar jag acceptera och jag grundar mig på följande:

Jag har i april betalat grundavgiften till Mise för ett 1-fackskärl för perioden 1.1-31.12.2020 och har ett tills vidare-avtal med Ålands Renhållning om tömning var åttonde vecka. Det avtalet har inte sagts upp av någondera parten och nästa tömning är den 19.11.

Jag förutsätter därför att den utförs enligt avtal, särskilt som årsavgiften för ett 1-fackskärl är vederbörligen betalad. Övergången till ett nytt system, i vilket jag utgår från att det kommer att bli möjligt att välja 6-7 tömningar/år, kan jag godkänna tidigast från och med nästa kalenderår och under förutsättning att Ålands Renhållning därförinnan sagt upp vårt avtal i laga ordning.

På min gård har det redan dumpats ett fyrfackskärl, som jag inte har någon plats för, samt en trave kompostpåsar och en hållare för dessa. Påsar och hållare kommer jag inte att ha någon som helst användning för, så för att de inte ska bidra till avfallsberget vill jag att Mise kommer och avlägsnar dem per omgående.

För övrigt finns det i dag – torsdagen den 29.10 och fem veckor efter föregående tömning – fortfarande summa en soppåse i mitt nuvarande 140-literskärl för brännbart. Just sayin’.

NINA BACKLUND