DELA

Förslag inför besök i julkyrka

Utan att vara insatt i nya arbetsplanen för barnomsorgen och hur diskussionerna har gått i föreståndargruppen tillsammans med Pamela Sjödahl har jag följande förslag inför julens besök i julkyrka:

Föreslår att kyrkan helgen före jul öppnar portarna för en julkyrkegudstjänst för barn och deras föräldrar. Då får de föräldrar som vill ta sina barn med till kyrkan och ansvaret läggs inte på daghemmen att ta sig med barngrupperna till kyrkan. Advent och julförberedelser finns på varje daghem ändå. Det är jag fullständigt övertygad om efter 40 år i barnomsorgen!

Barbro Wendt

förskollärare, föreståndare 30 år i Finström, handläggare 10 år i Mariehamn