DELA

Förnuftet segrade i striden om Mariepark

Mariepark säljs är en av denna veckas nyheter. En politisk långkörare håller på att få sin lösning. I sju år har Rockoff och Mariepark varit återkommande nyhetsstoff varje försommar i våra lokala medier.
Själv har jag länge varit inblandad. Efter alla dessa år kan man fråga sig vad som är pudelns kärna i detta sega ärende. Min uppfattning är att allt stupat på platsen. Området intill stadens hamn och reningsverk i anslutning till ett bostadsområde har aldrig varit lämpligt som ett nöjesområde. Rockoff i Mariepark föregicks av flera försök att göra platsen till ett nöjesområde. Inget har lyckats. Varken dinosaurier eller Farbror Fläsk har lyckats blåsa liv i området.

När fullmäktige i början av år 2003 röstade om Mariepark var jag och socialdemokraterna för en annan lösning. Vi tyckte att staden skulle överta fastigheten och inleda en planering av bostäder på området. Den gången förlorade vi.
Sedan följde några år med Rockoff i Mariepark. Men år 2007 var det dags igen att ompröva det hela. Stadsstyrelsen tog fram ett förslag att inlösa Mariepark och visade att det kunde vara en bra affär för staden om man planerade området för bostäder. Endast socialdemokraterna stödde helhjärtat förslaget. Efter några händelselösa år anhöll Mariepark år 2008 om att staden skulle återköpa fastigheten. Inte heller då blev det någon fart på ärendet.

Nu förefaller dock saken ha mognat. Dennis Jansson konstaterar själv att området inte är lämpligt som nöjesfält. Rockoff är tillbaka på sin ursprungliga plats på torget i Mariehamn.
Vi har aldrig tidigare varit så nära en vettig lösning för fastigheten och om det finns intressenter finns det nu möjligheter att göra om stadsplanen så att bostäder kan byggas på området. Att bo i hamnen är charmigt. Färjornas kommande och farande ger området liv och tjusning.
Att det tog över sju år att nå så här långt har något bibliskt över sig. De nästa sju åren kommer i bästa fall att bli goda för denna del av staden. Alla parter kan känna sig nöjda.
Nu är en god utveckling av marieparksområdet möjlig. Förnuftet har segrat.

Barbro Sundback (S)