DELA

Förnuft i ÅHS-beslut

Det är glädjande att debatten om ÅHS har stabiliserats. Den stora överskridningen av budgetanslaget för 2012 har rättmätigt kritiserats hårt. Det har klargjorts att dessa överskridningar beror på ett flertal orsaker, bland annat flera svåra sjukdomsfall under året.
Men också en del som inte är acceptabelt, nämligen att genom bristande budgetdisciplin använda pengar som inte finns. De flesta verksamheter har hållit sina budgetramar men den uppgiften skall ju gälla alla. I landskapregeringens budgetdirektiv sägs klart sedan flera år tillbaka att ”om verksamheten strider mot budgetanslag, så är det budgetanslaget som gäller”.
Det är också glädjande att vi kunnat vederlägga uppfattningen att ÅHS kostnader skenar vilt. Kostnadsökningen över tid på upp till 7 års sikt har ändå varit måttlig, överstigande inflationen med i runda tal 1-1½ % per år. Det är också bra att det framgått att styrelsen och ledningen under vissa år tidigare lyckats genomföra större sparåtgärder än de flesta andra av landskapets verksamheter.

Angående de kostnadsinbesparingar som kan verkställas när trycket på geriatrin minskat så att bäddplatserna kan minskas från 68 till 50, så har några märkliga missförstånd cirkulerat i pressen.
När antalet närvårdare/skötare över tid skall minskas med 25 st så beslöt styrelsen i fredags att ”ÅHS skall eftersträva att arbetslöshet inte skall vara ett alternativ utan att andra anställningar internt och externt, utbildning, med mera, skall ingå i ett paket för varje anställd” som drabbas.
Vi skall alltså ta vårt fulla arbetsgivaransvar. Självklart har ingen sagt att ÅHS kan styra över externa arbetsplatser, främst i kommuner och kommunalförbund. Men alla vet att där finns och tillkommer lediga platser och kan man då i de nämnda personliga paketen matcha tillgång och efterfrågan av personal så är det till särskild fördel för arbetstagaren.
Det är också naturligt att personalstrukturen förändras till en högre medicinsk kompetens när det tidigare Gullåsen som hörde till primärvården nu sedan 2011 har utvecklats till en klinik inom specialsjukvården med betydligt kortare intagningstider för patienterna.
Roger Jansson (M)
Viceordf. i ÅHS styrelse