DELA

Förlegad uppfattning om vad Visit Åland gör

Med hänvisning till Nina Fellmans ledare i Nya Åland den 10 februari skulle jag vilja göra vissa klargöranden angående vår marknadsföring.
Den destinationsmarknadsföring Visit Åland bedriver är en mix av flera olika marknadsaktiviteter, där vi strävar efter att få dem att samverka för maximal effekt. Visst stämmer det att exempelvis trycksaker är en aktivitet som funnits med sedan mycket länge. Men det betyder inte att vi idag arbetar med trycksaker som det gjordes på 50-talet, eller ens i början på 2000-talet.
Vi har senare år strävat efter att effektivisera trycksakerna, både sett till produktion och distribution – och då inte minst till att nå rätt målgrupp. Av någon outgrundlig anledning verkar den rådande uppfattningen vara att Visit Åland mest producerar en massa dyra trycksaker. Faktum är att av våra offentliga medel används idag enbart 6,5 procent på trycksaker.
Vi har under min tid vid Visit Åland i linje med utvecklingen kraftigt ökat satsningen på internet. Samtidigt så är det vår uppgift att skapa det intresse för Åland som gör att den potentiella besökaren överhuvudtaget väljer att söka på Åland. Här är utmaningen att genom olika media skapa de gnistor som gör att Åland finns bland de alternativ man är intresserad av att besöka. Vi har sedan 2006 jobbat betydligt mer fokuserat kring olika kampanjer och med att skapa synlighet i press.

Fellman skriver att Visit Åland är hopplöst efter när det gäller marknadsföringen av sociala medier och att man inte hittat på nya saker. Här några saker som visar på motsatsen:
n Visit Åland har på drygt ett år gått från 400 till drygt 9.800 gilla markeringar (”fans”) på Facebook.
n Sociala medier integrerades i vår stora majkampanj 2011 och vi fick över 7.000 tävlingsbidrag. Vi hade under sommaren en fototävling som resulterade i över 700 inlämnade bidrag. Under detta år planerar vi tre kampanjer som alla först och främst utnyttjar Facebook.
n Vi har sedan slutet av 2010 en mobilversion av visitaland.com och vi har under det senaste året märkt att trafiken från smarta telefoner och surfplattor ökat och vi håller som bäst på att anpassa webbsajten till detta.
n Recensioner: Vi diskuterar just nu med Tripadvisor möjligheten att tillhandahålla all den information vi har om alla våra medlemmar – hotell, stugbyar och restauranger – så att de blir listade där.
n Under 2012 upphandlar Visit Åland ett nytt webbavtal och innehållet i avtalet kommer att spegla de senaste årens utvecklingen. Vi analyserar kontinuerligt våra aktiviteter på internet och avslutar sådant som inte fungerar och satsar mera på det som visar sig fungera.
n Vi har sedan 2007 satsat allt mer av marknadsföringsmedlen på att lyfta Åland genom annonsering på Google (s.k. Google AdWords).
n Besökssiffrorna på visitaland.com visar en uppåtgående trend. Under 2011 hade vi 28,7 procent fler besök än 2010.
n Marknadsföring av Åland i aktuella mediesammanhang, som exempelvis Rix Morronzoo och Bonde söker Fru.
Annica Jansson
VD, Visit Åland