DELA

Företagsflykt och utvecklingsstopp

Det här håller inte. Vi kan inte politiskt ena stunden stå och säga att våra företags tillväxtmöjligheter måste förbättras och att vi ska skapa goda förutsättningar till nyetableringar. Att näringspolitiken ska underlätta för företagen att växa och anställa fler vilket leder till ökad välfärd. Medan vi andra stunden gör väldigt lite i den riktningen.

Det räcker inte med att vi står och rabblar dessa floskler år ut och år in, det behövs konkreta åtgärder för att ge våra företag och blivande företag de rätta verktygen.

En modernisering av näringsrätten är den i särklass största tillväxtåtgärden vi kan göra. Den beställningen har funnits sedan länge från våra företag. Våra företag lever i en global konkurrens och därför är det självklart att de får möjlighet att driva sina verksamheter med de kompetenser de själva anser nödvändiga. Det utvecklar och skapar tillväxt, alternativet är utflyttning och missade nyetableringar.

Det här borde varit gjort för minst ett decennium sedan, det brådskar, speciellt när vi politiskt känner till behovet av en god arbetsmarknad och företagsklimat för en bra välfärd.

Därför känns det segt som engelsk kola när landskapsregeringen nu tillsatt en oparlamentarisk arbetsgrupp som under ett år ska arbeta fram ett förslag till betänkande. Jag tycker frågan är värd ett avsevärt högre tempo, jag tycker våra företag är väl värda det. Det här är inget hokus pokus. Antingen vill vi ha ett fungerande modernt näringsliv eller så cementerar vi det som är omodernt och protektionistiskt samt isolerar Åland ytterligare.

Min borgerliga ideologi säger att näringsrätten behöver moderniseras nu. Vårt kommande ekonomiska avräkningssystem gentemot Finland säger samma sak.

Viktigt att glädas åt andras lycka. Säger gratulerar till Kaskö stad som får en ny företagsetablering till sin stad i och med att Nordic Trout flyttar upp fiskodlingskassar med kapacitet om 1,2 miljoner kg slaktad fisk/år. Detta borde givetvis etablerats i åländska vatten, och därmed bidragit till arbetsplatser, transporter och nya skatteintäkter.

Dagens moderna fiskodling är hållbar på alla sätt. Vi politiker måste snabbt gå från vackra ord till konkret handling om vi menar allvar med att ett blomstrande näringsliv är basen för vår välfärd.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)