DELA

Föreningslivet viktigt för integrationen

Det är viktigt att den som flyttar till Åland kommer in i samhället och inte blir fast i utanförskap. En förutsättning för det är att kunna svenska, en annan är att ha ett jobb. Den kanske viktigaste beståndsdelen av en lyckad integration är att man som inflyttad får åländska vänner och bekanta och kommer med i samhällsgemenskapen.
Det är kanske inte alltid så lätt, vare sig ur den inflyttades eller ur de redan bofastas synvinkel. En viktig arena för detta är föreningslivet som erbjuder tillfällen att umgås kring ett gemensamt intresse. Genom att bli aktiv i en förening kan den inflyttade få ny bekantskap och komma in en gemenskap som man kan dra nytta av också utanför själva föreningen.
Samtidigt kan föreningen och dess verksamhet berikas med nya infallsvinklar och erfarenheter från den nya medlemmen. Det som känns främmande blir bekant enligt devisen ”en främling är en vän du ännu inte mött.” En vinnar-vinnar-situation alltså.

För att uppmuntra detta borde varje förening som erhåller samhällsstöd ha en integrationspolicy där man sammanställer tankar och idéer hur man kan verkar för integration av nya ålänningar och ta del av deras kunskap och erfarenheter inom i föreningens verksamhet.
Detta skulle göra att föreningen aktivt reflekterar över detta och det resulterar i konkreta framsteg för integrationen inom föreningslivet.
Danne Sundman (ObS)