Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Förebyggande insatser behövs

De senaste dagarna har vi läst och hört mycket om att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, vilket den senaste Hälsa i Skolan undersökningen visade. Vi behöver agera på flera plan för att minska ohälsan.

Jag anser att ett sätt skulle vara att förstärka skolhälsovården (men även studerandehälsan) med mera resurser, så att mera tid kan läggas på annat än de förebyggande hälsokontrollerna. Både förebyggande insatser, men även tidig upptäckt av ohälsa behövs. Med mera tid för varje elev blir skolhälsovården mera tillgänglig och problem kan tas tag i innan de blir för stora.

Skolhälsovårdaren är en resurs som redan finns och hen kan snabbt fånga upp elever som är i riskzonen, men även hänvisa vidare. Skolhälsovårdaren är någon som eleverna redan känner tillit till och de själva anser att det finns mycket de kan göra bara de får mera resurser i form av tid. Ska ungdomar ges förutsättningar att må bra måste stöd och hjälp ges i tid!

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)