DELA

Förändring för likvärdig service

Landskapsregeringen representerar bara hälften av den åländska befolkningen, skriver lagtingsledamoten Runar Karlsson (C) i en insändare under rubriken ”Landskapsregeringen avvecklar landsbygden”. Han fortsätter: ”Resten är betydelselösa i regeringens ögon.”

Jag har stor respekt för Runar Karlssons engagemang för sin hemkommun Saltvik, och för Åland som helhet när det inte står i konflikt med det förstnämnda.

Däremot är det ren lögn och tämligen otäck populism att hävda att halva Ålands befolkning är betydelselös för de tre partier som sitter vid regeringsmakten.

I insändaren finns andra felaktigheter. Låt mig ta upp några.

Karlsson hävdar att vissa kommuners starka ekonomi beror på litenheten och engagemanget. Utan att förringa detta vill jag också lyfta fram det faktum att landskapet driver och finansierar hälso- och sjukvården samt gymnasieskolan, uppdrag som i fastländska kommuner ligger på kommunerna.

Underskottet i landskapets budget beror inte på slösaktighet eller misskötsel, utan på att man bär på det tyngsta och mest svårfinansierade området i vårt västerländska välfärdssystem.

Eftersom Runar Karlsson sitter i ÅHS styrelse bör han vara väl medveten om problematiken, men har på den posten inte visat någon större vilja att hålla i kostnaderna.

Karlsson hävdar att landskapsregeringen nu hastar fram en lag som tvingar samman de två brandmyndigheterna till en gemensam brand- och räddningsmyndighet. Får jag då påminna om att frågan resultatlöst diskuterats i tio år, att alla är överens om att en brand- och räddningsmyndighet är bättre än två, och att flera landskapsregeringar förespråkat den lösning som nu föreslås.

Runar Karlsson skriver att landsbygden ska behandlas på ett likvärdigt sätt vad gäller livskvalitet, närservice och överlevnad.

Det tycker jag också, men med den preciseringen att det är människorna som bor på landsbygden som ska ha likvärdig service och livskvalitet. Det är därför den kommunala strukturen behöver förändras. Inte för Mariehamns skull.

Vi har olika åsikter om hur många kommuner som är det bästa för människorna på Åland. Det är ok.

När Runar Karlsson gör sig till talesperson för vad landsbygden tycker bör han dock komma ihåg att den består av en massa människor som tycker olika, som röstat olika och som varit med och gett landskapsregeringen det mandat och förtroende med vilken förändringsprocessen drivs.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister