DELA

För lindriga straff

Jag tycker , precis som Emelie Holmström, att de som missbrukar narkotika skall få det stöd de behöver – till att sluta. Jag försöker alltid se missbruket och inte missbrukaren som det stora hotet, och som jag vill ha kampen mot. Jag har alltid sagt att det skall vara obekvämt att hålla på, men lätt att sluta med narkotika.

Därför har jag svårt att acceptera att det “slipps undan” med bara små böter, istället för att det dras till rättegång.

Min ståndpunkt är att böter inte är tillräckligt avskräckande. I din insändare frågar du Emelie om jag vill ändra på lagstiftningen – ja – jag vill åtminstone att det skall markeras mot regeringen och riksdagen att vi vill att lagstiftningen ses över. I dagsläget tycker jag den är lite mesig.

Jag ser helst att varje innehav skulle gå till åtal.

Åtalseftergiften är jag för dåligt insatt i tyvärr, (bl a i hur länge den följs upp), men får man åtalseftergift så borde det också leda till vård under en längre tid. Varför skulle det inte kunna dömas till vård istället?

Min personliga åsikt är att innehav för eget bruk har för lindrigt straff idag – det borde gå till åtal. Du skriver Emelie att det blir oskäligt dyrt med rättegångar. Jag räknar här inte bara pengar, varje individ vi kan rädda från narkotikahelvetet så är värt det.

Om sprututbytesprogram så vet jag att det har en nytta, men frågan är vad vi skall ha för program för det på Åland?

Jag skulle vilja veta vad har Åland för politik kring det? Det var min fråga i debatten för snart en månad sen.

Här skulle jag vilja veta, liksom du Emelie, vad har Ålands landskapsregering för politik kring detta.

Politik sätter normer för hurdant samhälle vi vill ha, och i denna fråga är det för mig självklart. Samhället skall se individen och hjälpa den till att sluta.

Men det skall vara avskräckande att börja, och obekvämt att hålla på. Den politiken vill jag ha.

Jag vill ha ett Åland där polisen har resurser att satsa på ett polisarbete som inbegriper insatser för att minska på tillgången till narkotika. Ett samhälle där man skall ha tillgång till bra och tillgänglig vård. Jag kämpar för att minska narkotikan i vårt samhälle, inte mot brukaren.

Göte Winé (S)