DELA

Fokusera på det viktiga

Som ordförande i en av stadens ideella föreningar vill jag understöda Rune "Öra" Karlssons (Kobba klintars vänner) synpunkter på stadens nya föreningsbidragssystem.
Även Nina Fellmans ledare 13.12 slår huvudet på spiken.

Kobba klintar är ett genuint och utpräglat landmärke när man som båtresenär anländer till Mariehamn sjövägen.
Vi är många många som uppskattar föreningens ideella krafter och de eldsjälar som får Kobba Klintar att fungera, även om möjligheterna att själva vara med och påverka den faktiska verksamheten ofta är begränsade.

samma sätt som det finns ett stort understöd för att behålla Träffpunkt Ungdoms verksamhet i Bastun.
Jag uppmanar stadens förvaltning att se över sin nya praxis för föreningsbidragen och istället för att bara titta på antalet medlemmar, deras kön och ålder, titta på de saker som är relevanta i föreningarnas verksamheter.

Genom att istället vända på det hela, och inte fokusera på antalet registrerade medlemmar, deras ålder och kön som oftast inte säger något om och istället fokusera på verksamheten, och resultatet av de ideella krafterna så främjar man både engagemanget och gör staden levande.
Jessy Hartvik
ordförande
Träffpunkt Ungdom