DELA

Fokus på barnen

Barnskyddsarbetet är en av de mest komplicerade och krävande arbetsuppgifter inom socialt arbete och förutsätter bland annat kompetens och sakkunskap. Med ett gemensamt barnskydd för hela Åland kan en kunskapsbank byggas, med en samlad kompetens och erfarenhet.

De flesta barn på Åland lever i en trygg och sund uppväxtmiljö, men tyvärr ökar antalet barnskyddsanmälningar. I en mindre kommun uppstår vissa ärenden väldigt sällan, då gör bristen på erfarenhet arbetet onödigt komplicerat och det blir också svårt att få den erfarenhet som känsliga ärenden av barnskyddskaraktär behöver, speciellt med rättsäkerheten i fokus. Det är inte alltid en fördel att alla känner alla.

En socialarbetare har kompetens, kunskap, insikt och färdigheter, men erfarenhet om svåra och smala frågor kan vara svårt att få i en liten kommun, vilket behövs för att kunna utveckla och utvecklas. Speciellt som ny på sitt arbete behöver man stöd i sådana svåra frågor som socialarbetarna handlägger, så som undersökningar, utredningar, avgöranden och beslut. Flera andra sociala områden är smala, och det kan finnas utrymme för tolkningar vilket gör arbetet extra svårt.

Det finns ett behov av ett gemensamt barnskydd för hela Åland, för att uppnå en kvalitetshöjning, rättssäkerhet och kontinuitet inom barnskyddsarbetet. Det skulle även ge en likvärdig service åt alla, var på Åland du än bor. Alla får likvärdig behandling och bemötande. Mindre pengar skulle behövas till administration, mera resurser kan sättas på kärnverksamheten, så att individen blir i centrum, inte strukturerna.

Pernilla Söderlund

(Lib)