DELA

Finskhetsvågen i Finland fortsätter

Efter charmoffensiven från den nya Ålandsministern är det lätt att luta sig tillbaka i tron att språkproblemen i Finland äntligen är över. Men i sak har faktiskt inget förändrats. Finskhetsvågen fortsätter att svepa fram över landet. Sannfinländarna är idag landets största parti.
En pågående förändring är att den enhetliga svenska skoladministrationen nu bryts upp. Svenska utbildningsnämnder och sektioner avskaffas och underställs det finska. I Åbo degraderades den svenska skoldirektören och fråntogs sin faktiska beslutanderätt. I fortsättningen ska besluten beredas av finska tjänstemän.

"Den kulturautonomins kollaps som spelas upp för öppen ridå i Åbo, är ett järtecken på vad som väntar på många andra håll i landet. Och det syns tyvärr med önskvärd klarhet att svenskan håller på att ytterligare förlora som förvaltningsspråk och levande vardagsspråk. Lagstiftningen är inte stark nog att garantera den svenska skolans framtid." Matts Dumell, journalist, i en intervju om sin nya dokumentärserie om svenskans framtid i Finland.

För oss på Åland innebär detta att vi måste förbereda oss på att ännu färre tjänstemän, både inom privata och offentliga sektorerna, behärskar svenska. Vi får absolut inte luta oss tillbaka i språkfrågan. Vi måste fortsätta att lotsa den nya ramlagen på plats. Och att utveckla kontakterna med Sverige.

Vi får inte låta självstyrelsefrågorna drunkna i de "ideologiska" debatterna. Som ju egentligen bara handlar om hur man vill spendera en krympande klumpsumma.
Erik Schütten (ÅF)