DELA

Feghet? Eller förtryck?

Antagligen både och.

Vi var nog många som satte nåt i vrångstrupen då vi läste insändarsidorna i onsdags. Nedmonteringen av stadens socialvård har pågått systematiskt i flera år och idag är det dussintals invånare som far illa då de inte får den socialvård de behöver.

Det torde vara uppenbart för varenda sunt tänkande människa att hela förvaltningen missköts och den enda röda tråden är att kringgå lagen så mycket som möjligt och dumpa över som mycket som möjligt på tredje sektorn. Och det torde verkligen vara uppenbart att ett helt annat sorts ledarskap behövs för att socialförvaltningen ska fylla sitt syfte.

Insändaren i fråga bekräftar endast den hierarki som pågår inom förvaltningen, där ingen vågar stå upp för nånting och alla kuvas in i socialdirektörens ledband.

En socialarbetares uppdrag går ut på att verka för klienternas bästa och inte på att hålla en olämplig chef om ryggen. För om någon av dem som undertecknat insändaren på fullaste allvar anser att ledarskapet och inriktningen inom socialförvaltningen som snarare styrs mot en avveckling än utveckling av service och tjänster är ett gott ledarskap, då är det nog hög tid att söka sig till ett annat yrkesområde. För då är ni inte lämpade att jobba som socialarbetare.

EVA RINGWALL

KLIENT