DELA

FC Åland brett samarbete för landsortsfotbollen

Efter senaste intervjun med Kenneth Johans och Håkan Lundberg under rubriken ” Mer samarbete inom fotbollen efterlyses” i Ålands radio, så vill vi bemöta påståenden, där det enligt vår uppfattning finns sakfel som vi tror beror på dålig insyn i vår verksamhet.
Vi försöker nedan någorlunda kortfattat besvara/beskriva det viktigaste med fokus på saklighet och konkret fakta.

Det var styrelserna i föreningarna IF Finströmskamraterna, IF Fram, Sunds IF och Hammarlands IK som 2012 som inte var nöjda med fotbollens utveckling på landsorten och ville få till en förändring. Föreningarna ville i samråd skapa FC Åland, ett samarbete över kommungränser. Det var moderföreningarna som tillsatte en arbetsgrupp och representanter som sedermera blev representanter i FC Ålands styrelse. Detta förfarande gäller fortfarande, det är föreningarna som tillsätter framtida FC Ålands styrelser.

Under tidigare styre jobbade man nästintill uteslutande för samarbete mellan ett division 3-lag och ligalag. Nu i efterhand talas det om planerade ”stegar” mellan föreningars seniorlag och så vidare, men några konkreta och långsiktiga lösningar för det fanns inte. Tankarna var bra, men man glömde helt bort junior- och ungdomsfotbollen, vilket är grundstenen för framtiden. Det hjälper inte med trappsteg i seniorverksamheten om man inte sköter om junior- och ungdomsverksamheten.
Uttalandet om att spela fotboll på rätt nivå i seniorålder är verkningslöst, om man inte tar hand om junior- och ungdomsfotbollen och utvecklar ungdomar till seniorer. FC Åland jobbar ständigt med nivåanpassning, som vi börjar med redan i juniorstadiet. Allt är inte perfekt, det finns massor kvar att göra, men att vi uppfattas som bakåtsträvande murbyggare, känns som ett hån för all tid vi lägger ner på detta. Vi jobbar ideellt och många personer lägger ner hundratals timmar per år på att utveckla föreningen, fotbollsverksamheten och samarbete mellan idrottsföreningar.

Farmaravtal och samarbete med Mariehamns IFK.
Ja, självklart är det ett naturligt trappsteg och vi kommer givetvis vara öppna för nya diskussioner när IFK funderar på kommande farmaravtal. Vi delar inte fullt ut de intervjuade personernas åsikt om alla fördelar med tidigare farmaravtal (givetvis fanns många positiva saker i detta ) men vi sätter oss gärna ner i positiv anda och tar nya tag. Inga dörrar är stängda. Enligt vår mening är chanserna större än någonsin att vi framledes kommer att få se FC Åland fostrade spelare på WHA. Till följd av våra junior- och ungdomssatsningar tror vi detta är möjligt och den dagen vi lyckats med det, kommer ingen vara gladare än vi.

Med IFK har vi bra relationer, både med IFK Mariehamn Ab:s ordförande Robert Söderdahl och inte minst föreningschef Thomas Fonsell, som vi har regelbunden kontakt med. Vi samarbetar tätt inom regionverksamheten och till exemepl senaste vecka deltog FC Åland och IFK Mariehamns spelare tillsammans i B7- Games med ett guld som resultat.

Samarbete med andra föreningar.
När FC Åland bildades så erbjöds alla föreningar att vara med (vissa sade ja och vissa sade nej) och det är en stående inbjudan, det vill säga ingen koncentrering, inga murar, alla är välkomna. Det fördjupande samarbete som idag finns mellan IFFK, IF Fram, Sunds IF och HIK har skapat relationer som tidigare inte funnits, utvecklingen och samarbetet är unikt. Vill man ansluta sig till FC Åland idag eller imorgon så är man välkommen. Att påstå något annat är direkt felaktigt.

FC Åland har tillsammans med mycket vilja och engagerade människor på kort tid skapat något unikt för landsortsfotbollen på Åland. Inför 2015 finns det förutsättningar för hela fyra ungomslag i Upplandsserien vilket betyder ca 60-70 ungdomsspelare. I moderföreningarna kommer det fler och fler lag, vi har en röd tråd från 5-6 åringar upp till seniorer och sist men inte minst, vi gör allt för alla skall få spela fotboll så länge som möjligt på sin nivå. Något liknande har tidigare inte funnits inom landsortsfotbollen.

För den som önskar mer information är det enkelt, gå in på vår hemsida och kontakta någon av styrelsemedlemmarna.
Vi kämpar vidare med samarbete över gränser!
Vänliga fotbollshälsningar
FC Ålands styrelse