DELA

Färre kommuner inte billigare

I måndagens Nya Åland hade lagtingsledamot Torbjörn Eliasson en utmärkt insändare angående landskapsandelar kontra den kommunala servicen och de önskedrömmar som framförs från endel håll om radikalt minskade kostnader ifall av sammanslagning av kommuner. Den enda följden av detta är förstås centralisering, vilket betyder döden för många kommuner ifall daghem, skolor med flera skulle slås ihop.
Håller med Tobbens resonemang till alla delar och hoppas att många läst/läser ifrågavarande insändare.

Hoppas insikten om de varifrån de kommunala ekonomiska problemen härrör och hur de kan lösas som framförs i insändaren anammas och sprider sig i hela lagtinget så kan resultatet nog bli bra och den kommunala servicen på hela Åland säkras och kommunerna överleva.
Niklas Eriksson
Kommundirektör
Föglö kommun