DELA

Färdtjänstförändringen i Mariehamn

I Mariehamn har 400 personer beviljats färdtjänst och antalet resor per år är ca 70.000. I budgeten 2011 fick socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivera systemet med färdtjänstbiljetter.
Mariehamns kostnad för färdtjänsten är 270.000 euro/år kostnaderna för administrationen av 70.000 färdtjänstbiljetter och kvitton. Numera finns det elektroniska system som förenklar och effektiverar den här hanteringen.
I november 2011 informerade vi de 30 taxiföretag som våra klienter anlitar om att vi har för avsikt att övergå till ett elektroniskt system. Sedan dess har vi tillsammans med vår dataleverantör och några företag i branschen gått igenom hur ett sådant system fungerar. I oktober 2012 ansåg vi för vår del att vi var klara att ta i bruk det nya systemet och socialnämnden beslöt om att införa det från 1.1.2013.
Färdtjänstbiljetterna ersätts av ett personligt kort i det nya systemet. En förändring som förenklar och förbättrar för klienterna.

När socialnämnden beslöt om att införa det nya systemet var man medveten om att man inom taxibranschen inte var överens. Därför beslöt nämnden att under en övergångsperiod kan resorna även redovisas manuellt.
Det för att klienterna skall kunna fortsätta med de taxiföretag som de är vana med.
Leif Lindén
Ekonom, Mariehamns stad