DELA

Familjernas önskemål först

Landskapsregeringen ledd av det borgerliga Centern och Liberalerna har för avsikt i det nya förslaget till lag om barnomsorg frånta småbarnsföräldrarna i kommunerna den subjektiva rätten till barndagvård för de föräldrar som väljer att vara hemma på vårdledigt för familjens övriga barn om de är under tre år.
Denna rätt skall nu landskapsregeringen enligt lagförslaget göra behovsprövad. Denna föreslagna familjepolitiska tillbakagång på Åland finner inte någon motsvarighet i riket där man inte har begränsat småbarnsföräldrarnas rätt till barndagvård för familjens övriga små barn om föräldrarna väljer att vara hemma på vårdledighet. I riket utgår lagen om barndagvård från småbarnsfamiljernas önskemål och behov och inte utifrån snäva kommunalekonomiska intressen.

Varför landskapsregeringen vill sätta barnfamiljerna på Åland i en annan sämre ställning än medborgarna i riket när det gäller denna del av lagförslaget står skrivet i stjärnorna, men triumferande då lagförslaget nu skall lämnas över till lagtinget konstaterar regeringens socialminister i tidningen Åland den 5.2 att nu kan kommunerna äntligen spara in pengar på småbarnsfamiljerna. Vad kan vi vänta oss efter detta av vår socialminister när det gäller barnomsorgen.
Logiskt sett skulle nu socialministern också frånta rätten till subjektiv barnomsorg för alla de föräldrar i flerbarnsfamiljer som är på partiell vårdledighet med barn under skolåldern för att spara pengar till kommunerna. En reaktion på lagförslaget kan bli om det godkänns av lagtinget att småbarnsfamiljer med flera barn under tre års ålder i framtiden först funderar på om man som familj överhuvudtaget skall ta ut någon vårdledighet efter föräldraledigheten då man enligt lag inte är tvungen till detta. Då kan kostnaden för barndagvården i kommunerna för småbarnsfamiljerna öka istället.

Regeringens begränsning av den subjektiva rätten till barndagvård för denna grupp barnfamiljer är strängt kortsiktigt ekonomisk. Några sakliga skäl grundat på vetenskapliga fakta om rön kring barnomsorg framkommer inte kring landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget.
Henrik Lagerberg (S)