DELA

Familjerådgivning hela året?

Vi som jobbar med barnfamiljer i Mariehamn vill med denna insändare uppmana Mariehamns stad att reservera tillräckliga medel för att ge familjerna möjlighet till familjerådgivning hela året.
Om vi tittar ca 10 år tillbaks i tiden har vi stått inför samma faktum varje höst att de budgeterade pengarna är slut och därmed också möjligheten till att få familjerådgivning.

Detta sker trots att Mariehamns stad enligt socialvårdslagen har skyldighet att erbjuda denna service till familjer med minderåriga barn. I dagsläget är det Folkhälsan som utför dessa tjänster för Mariehamns Stad.
Vårt förslag är att staden genom tillräckliga medel säkerställer att det erbjuds familjerådgivning till barnfamiljerna hela året och att man anpassar budgeten efter det faktiska behovet. Det bör kanske nämnas att andra kommuner på Åland inte har detta problem.

Som det nu är så är det åter igen barnfamiljerna som kommer i kläm i jakten på att spara pengar. Det förebyggande arbetet, samt det direkta krisarbetet som Folkhälsans familjerådgivning gör idag går inte att värdera i pengar. Men det vi säkert vet är att kostnaden och lidandet ökar markant om familjerna inte får hjälp i tid. Familjerådgivningen gör ett fantastiskt bra och professionellt jobb, som alla bör få ta del av. Vi ser dessutom ett ökat behov för dessa tjänster.

I dagsläget finns dessutom ingen alternativ vård eller terapi att erbjuda familjerna. Kan ni vänligen se över situationen och ge barnfamiljerna i Mariehamn möjlighet till familjerådgivning året runt, …2014 och kommande år.
Barn- och Ungdomsgruppen /ÅHS